Anten, Gräfsnäs slottspark

Anten, Gräfsnäs slottspark är en badplats i Alingsås kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Gräfsnäs slottspark, där badet är beläget, är ett av Alingsås kommuns största besöksmål. Badplatsen ligger i en skyddad vik i direkt anslutning till slottsparken. Badplatsen har ca 70 m sandstrand med en större gräsyta. Badbryggan har hopptorn, 1 m. Det är sandbotten och grunt ca 15-20 m där det djupnar kraftigt.

Kontakta Alingsås kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: linn.segander@alingsas.seTel: 0322-616368

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:006.80.01.0Vindriktning 188grader
05:0012.10.02.0Vindriktning 212grader
08:0017.60.02.7Vindriktning 237grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i direkt anslutning till Gräfsnäs slottspark. Slottsparken är ett stort besöksmål i Alingsås. Badplatsen har sandstrand med en gräsyta. Badbryggan har hopptorn, 1 m. Sandbotten och grunt ca 10 m där det djupnar kraftigt. I anslutning till badplatsen finns toaletter, kiosk, restaurang, lekplats, kulturhistoriska byggnader, parkering, grillplats. Gräfsnäsbadet är registrerat som EU-badplats av Alingsås kommun och badvattnet bedöms ha utmärkt kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Uppdatering vart fjärde år då vattenkvalitén är utmärkt
Senast uppdaterad: 2021-04-08
Uppdaterad av: Inge Ljunggren
Nästa uppdatering: Våren 2021

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareAlingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningenAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressNolhaga allé 12Telefon0322-616368E-postkultur.fritid@alingsas.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetAlingsås kommun, MiljöskyddskontoretAdress 441 81 AlingsåsBesöks­adressSveagatan 12Telefon0322-616260E-postmiljo@alingsas.se
Övrigt
Hemsidawww.alingsas.seTelefon0322-616368E-postlinn.segander@alingsas.se