Auktoriserade delgivningsföretag

Länsstyrelserna. (den 27 oktober 2020). Auktoriserade delgivningsföretag. www.lansstyrelsen.se. Hämtat från Auktoriserade delgivningsföretag: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c68b08d16d25a1884e9fbe/1584687255413/Lista%20över%20auktoriserade%20delgivningsföretag.pdf den 01 september 2014