Asiatisk klynnebändel | Rugulopteryx okamurae

Asiatisk klynnebändel är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Rugulopteryx okamurae
  • Svenskt namn: Asiatisk klynnebändel
  • Livsmiljö: Marin
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Asiatisk klynnebändel i Artdatabanken
Publicerad: 2022-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion