Underlag till uppföljning av Agenda 2030 (2018)

Uppdrag om att redovisa HaV:s insatser för de agendamål som tas upp vid High Level Political Forum (HLPF) år 2018, samt kopplingar mellan målen för sötvatten och havsmiljö.

HaV fick i uppdrag från regeringen att redovisa på vilket sätt vi har bidragit till att nationellt och internationellt genomföra de hållbarhetsmål som uppmärksammas vid HLPF för Agenda 2030 i juli 2018. I uppdraget ingick också att uppmärksamma behov av fortsatt arbete för att nå målen. Tänkt användning är som underlag till World Water Forum 8 i Brasilien och HLPF i New York under år 2018. Redovisningen skulle framför allt visa på arbetet med hållbarhetsmål för rent vatten och sanitet (mål 6), inklusive dess kopplingar till mål för hav och marina resurser (mål 14).

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 februari 2018. I redovisningen av uppdraget har HaV också valt att redovisa hur vatten kopplar till samtliga agendamål.

Publicerad: 2018-01-09
Uppdaterad: 2018-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion