Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter (2021)

Regeringen gav den 9 december 2021 vissa statliga myndigheter i uppdrag att för tiden fram till och med den 31 januari 2022, utifrån behovet av att minska smittspridningen, möjliggöra för sina anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån (Fi2021/03909).

Sedan regeringens beslut har smittspridningen av sjukdomen covid-19 och belastningen inom sjukvården ökat snabbt. Det finns därför behov av att myndigheterna säkerställer att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i deras lokaler.

Regeringens beslut

Regeringen ändrar uppdraget till myndigheterna i bilagan om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter (Fi2021/03909) på följande sätt.

Myndigheterna ska i stället för att i viss utsträckning möjliggöra arbete hemifrån säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig
för att kunna bedriva verksamheten, vilket bland annat innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens
lokaler. Ändringen gäller från och med den 23 december 2021.

Uppdraget gäller i enlighet med vad som angivits i det ursprungliga beslutet fram till och med den 31 januari 2022.

Publicerad: 2021-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion