Uppdrag att föreslå utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare (2017)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att föreslå utformning av bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare.

Redovisning

HaV redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 8 maj 2018.

Läs rapporten här:

Förslag om utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare. Pdf, 3 MB.

Publicerad: 2018-01-30
Uppdaterad: 2018-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion