Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016)

HaV ska, tillsammans med Jordbruksverket, redovisa en resultatbedömning av de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, under 2016.

Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkterna. Redovisningen ska inkludera en bedömning av eventuell påverkan av GFP på utvecklingsländer.

Redovisning

Vi ska redovisa uppdraget till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2017.

Ansvarig enhet

Fiskeregleringsenheten

Publicerad: 2016-01-12
Uppdaterad: 2017-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion