Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)

Hitta på sidan

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och HaV att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från rökgastvättar, så kallade skrubbrar, i sjöfarten.

Arbetet ska inkludera en sammanfattning av relevanta data samt indikera inriktningar på en möjlig svensk framtida handlingslinje i frågan.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) den 30 september 2020.

Publicerad: 2020-02-05
Uppdaterad: 2022-10-07
Sidansvarig: Webbredaktion