Uppdrag om spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (2022)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i Statskontorets rapport, analysera och genomföra förbättringar i spårbarhetssystemet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Statskontoret har i rapporten En utvärdering av systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (2021:12) visat på förbättringsbehov av spårbarhetssystemet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Uppdraget bör genomföras med beaktande av EU:s kommande fiskerikontrollförordning samt effekter på konkurrensneutraliteten. Uppdraget ska utföras i samråd med Livsmedelsverket och i dialog med berörda aktörer när det gäller spårbarheten av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Redovisning

Redovisning av uppdrag att analysera och förbättra det svenska spårbarhetssystemet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter Pdf, 270 kB.

Publicerad: 2021-12-30
Uppdaterad: 2022-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion