Uppdrag om utvecklad tillsynsvägledning i fråga om tillsyn av vattenuttag (2022)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla tillsynsvägledningen till länsstyrelserna i fråga om tillsyn av verksamheter med vattenuttag.

Detta innefattar bland annat en inventering av vattenuttag och att ta fram vägledning. Uppdraget ska genomföras med stöd av Sveriges geologiska undersökning och i dialog med SMHI.

Redovisning

Myndigheten ska redovisa resultatet av inventeringen och den utvecklade vägledningen till Regeringskansliet den 31 januari 2023.

Publicerad: 2021-12-30
Uppdaterad: 2023-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion