Försök med kamerabevakning av fiskefartyg (2021)

HaV ska genomföra de förslag som myndigheten redovisade till regeringen med anledning av uppdraget att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskyldigheten efterlevs (N2019/02391/FJR).

Vid behov ska även fisk med risk för bifångst av tumlare inkluderas.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (N-dep) senast den 31 mars 2024.

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion