Stärkt uppföljning och effektivitet inom Lova (2023)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska analysera och vid behov föreslå hur en bättre uppföljning och större effektivitet kan uppnås i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen.

Särskilt i arbetet med målet Ingen övergödning, vad gäller de medel som fördelas som bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.

I uppdraget ingår att analysera behovet av en ökad nationell samordning av utgångspunkterna för bidragsgivningen och bidragens effekter och förslag till hur en sådan ska utformas och finansieras.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet) den 15 oktober 2023.

Publicerad: 2023-01-12
Uppdaterad: 2023-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion