Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)

  • Naturvårdsverket
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Kemikalieinspektionen
  • SMHI

Redovisning

HaV ska årligen, senast den 31 januari 2012, 2013, 2014 och 2015 lämna en redovisning av uppdraget till Miljödepartementet med kopia till Tillväxtverket avseende arbetet under föregående år.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion