Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom demersalt fiske har underlättat fiskets bedrivande och efterlevnaden av landningsskyldigheten.

Behov av förbättringsåtgärder ska ingå i utvärderingen. I samarbete med Statens jordbruksverk ska myndigheten även utvärdera systemets effekter på lönsamheten i fisket, flottstrukturen, fiske- och landningsmönster samt det småskaliga och kustnära fisket. Skillnader jämfört med effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket ska särskilt belysas.

Inbjudan till dialogmöte om regeringsuppdraget måndag den 11 maj.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen (Näringsdepartementet) den 31 augusti 2020.

Vi har haft en skriftlig och muntlig dialog med intressenter, experter och forskare under våren 2020.

Vi föreslår att ett system med överlåtbara fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Rätt utformat och implementerat och i rätt kombination med förvaltningens övriga verktyg bedömer vi att ett flerårigt demersalt system kan bidra till ett enklare och mer transparent regelverk, ökad möjlighet till mer lönsamt fiske och större möjligheter till att kunna anpassa fiskemöjligheter efter sitt individuella fiske. Genom ett enklare och mer lättbegripligt regelverk skapas bättre förutsättningar för att anpassa systemet till övriga verktyg i den ekosystembaserade förvaltningen för att uppnå en hållbar utveckling.

Publicerad: 2020-08-31
Uppdaterad: 2020-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion