Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon.

I uppdraget ingår att göra en analys av genomfört arbete och fortsatt utvecklingsbehov avseende global havsförvaltning, integreringen av hav och klimat och blå ekonomi. Myndigheten ska även redovisa hur långt genomförandet av de frivilliga åtaganden som Sverige presenterade vid FN:s havskonferens i New York 2017 har kommit, samt där så är möjligt utvärdera effekterna av åtagandena.

Redovisning

Underlaget till konferensen redovisades till regeringen (Miljödepartementet) den 11 maj 2020.

Redovisningen består av två delar. Dels en sammanställning och analys av de frivilliga åtagande som Sverige presenterade vid FN:s havskonferens i New York 2017.

Dels analysunderlag för mål 14 i Agenda 2030. Analysunderlagen har utgått från de broschyrer som togs fram inför FN:s havskonferens i New York 2017. Uppdraget att uppdatera analysunderlagen har genomförts av Havsmiljöinstitutet i samverkan med sakkunniga på Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2020-01-07
Uppdaterad: 2020-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion