Uppföljning av åtgärder mot övergödning (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska, i syfte att öka kunskapen om åtgärders effekt mot övergödning, analysera hur uppföljningen av olika åtgärders effekt kan förbättras.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen (Miljödepartementet) den 30 september 2020.

Uppföljning av åtgärder mot övergödning. Redovisning av regeringsuppdrag Word, 134.9 kB.

Ansvarig enhet

Vattenmiljöenheten

Publicerad: 2020-01-07
Uppdaterad: 2020-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion