Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet. Ett stärkt marint områdesskydd ingår i regeringens treåriga satsning Rent hav, som inleddes 2018.

Dokument

Redovisning av regeringsuppdrag: Uppdrag om redovisning av arbete med att stärka det marina områdesskyddet Pdf, 585.5 kB.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 23 december 2020.

Publicerad: 2021-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion