Nedskräpning (2017)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

Myndigheterna ska:

  • föreslå åtgärder och styrmedel för att minska de negativa effekterna av plastavfall, och
  • om lämpligt föreslå ändrade, utvidgade eller nya pantsystem eller andra kompensationsmodeller för att minska nedskräpning från plastavfall.

Återkallelse av uppdrag

Den 24 januari 2019 beslutade regeringen att återkalla uppdraget om nedskräpning.

Återkallelse av uppdrag om nedskräpning samt uppdrag om insamling av förpackningsavfall i utemiljöer Pdf, 778.7 kB..

Redovisning

Uppdraget skulle ha redovisats senast den 1 maj 2019.

Publicerad: 2017-12-04
Uppdaterad: 2019-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion