Verksamhetsstrategi

Hitta på sidan

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Uppföljning

Verksamhetsplaneringen och budgeten följs upp i kvartalsuppföljning och årsredovisning.

Budgetunderlag

Varje år lämnar myndigheten ett underlag för kommande års budget till regeringen. Här kan du läsa budgetunderlaget för 2024-2026 Pdf, 915.9 kB..

Publicerad: 2020-02-13
Uppdaterad: 2023-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion