Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet), till exempel kraven på producentansvar.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 4 maj 2020.

Redovisning av uppdraget om kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet

Publicerad: 2019-09-20
Uppdaterad: 2020-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion