Uppdrag att utreda frågor om att anlägga vindkraftsparker (2022)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur exklusiv rätt till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras.

Havs-och vattenmyndigheten ska även utreda hur en ändamålsenlig prövning kan regleras för hanteringen av flera samtidiga ansökningar om havsbaserad vindkraft avseende samma område. Utredningen ska innefatta en bedömning av lämpligheten med tidsbegränsade tillstånd.

I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga författningsförslag.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten redovisade uppdraget till Regeringskansliet
(Miljödepartementet) den 30 november 2022.

Publicerad: 2022-04-19
Sidansvarig: Webbredaktion