Återrapportering om klimatanpassning

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.

Myndigheten arbetar sedan 2018 på ett helt integrerat sätt med klimatfrågan. I myndighetens klimatstrategi formuleras övergripande prioriteringar för HaV:s klimatarbete inom områdena klimatanpassning, klimatpåverkan och klimatkunskap. För varje av dessa tre områden finns även en handlingsplan. HaV:s arbete med klimatanpassning beskrivs utförligt i en rapport som tagits fram med hjälp av medel från SMHI:s klimatanpassningsutlysning 2017.

I denna återrapportering redovisar vi myndighetens arbetssätt, övergripande prioriteringar, prioriteringar för 2018 och arbetets status, planeringen för 2019 och framåt samt löpande samarbeten.

Dokument

Publicerad: 2018-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion