Moderna beredskapsjobb (2017)

Vi ska ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017.

Jobben ska sysselsätta minst 5000 personer år 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Vi ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter åt myndigheten.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Statskontoret i april 2018.

Publicerad: 2017-01-09
Uppdaterad: 2018-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion