FN:s havskonferens 2017

Vi har i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistått regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

Uppdraget inkluderade följande:

  • Ta fram analysunderlag till stöd för framtagande av svenska positioner inför och under konferensen
  • i övrigt bistå Regeringskansliet i förberedelser, genomförande och uppföljning av konferensen.

Redovisning

Redovisning har skett till Miljö- och energidepartementet efter överenskommelse.

Inför FN:s förberedande konferens i New York den 15-16 februari beställde regeringskansliet, inom ramen för uppdraget, analysunderlag inom sju olika tematiska områden. I februari 2017 levererade HaV underlag inom sju delområden till regeringskansliet. Därefter har underlagen reviderats för att följa innehållet i beslutade partnerskapsdialoger och ytterligare två underlag har tagits fram. Underlagen speglar svenska insatser för mål 14 i de globala hållbarhetsmålen. Centrala utmaningar och luckor i genomförandet tas upp.

HaV redovisade även ett antal goda exempel på insatser där svenska aktörer medverkar och som kan vara av intresse att lyfta fram i arbetet kring konferensen.

Publicerad: 2017-01-11
Uppdaterad: 2018-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion