Ekosystembaserad fiskförvaltning (2016)

HaV ska ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas, så att den bidrar till att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.

Arbetet ska göras i diskussion med Jordbruksverket och länsstyrelserna och i dialog med berörda aktörer. Vi ska även ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Redovisning

Vi ska redovisa vårt arbete med strategin i årsredovisningen för 2016.

Ansvarig enhet

Fiskeregleringsenheten

Publicerad: 2016-01-12
Uppdaterad: 2016-11-24
Sidansvarig: Webbredaktion