Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor (2022)

Regeringen har gett i uppdrag åt HaV att tillsammans med Svenska kraftnät och Statens energimyndighet följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Syftet är att bedöma om genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor och utfallet av de enskilda prövningarna leder till syftet med planen nås, det vill säga att få en samordnad prövning med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell tillgång till vattenkraftsel i enlighet med propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.

Det finns också tillkännagivanden från riksdagen. Andra myndigheter, regioner samt bransch. och intresseorganisationen ska ges möjlighet att bidra till arbetet. HaV ska samordna arbetet.

Redovisning

Uppdrag om att följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor Pdf, 490.8 kB.

Publicerad: 2022-06-16
Uppdaterad: 2023-02-09
Sidansvarig: Webbredaktion