Medelsanvändning miljöövervakning (2022)

Hitta på sidan

HaV ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till HaV:s disposition har använts för 2022.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som HaV förfogar över.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 31 mars 2023.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion