Uppdrag att sammansställa uppgifter och upprätta ett register över stöd som utbetalas av fonden för Östersjöns aktionsplan (BSAP-fonden) (2021)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att sammanställa uppgifter och upprätta ett register över stöd som betalas till företag av fonden för Östersjöns aktionsplan (BSAP-fonden) år 2021. 

Uppdraget ska säkerställa att stödgivningen följer villkoren i följande EU-förordningar om stöd av mindre betydelse:

  • kommissionens förordning (EU) nr 1407 /2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,
  • kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,
  • kommissionens förordning (EU) nr 717 /2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 15 februari 2022.

Publicerad: 2021-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion