Uppdrag att se över HARO-värdena i den nationella planen för moderna miljövillkor (2020)

Hitta på sidan

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Statens energimyndighet och Svenska kraftnät se över de HARO-värden som anges i den nationella planen för moderna miljövillkor.

I uppdraget ingår även att redogöra för hur fördelningen av HARO-värdena mellan huvud avrinningsområden har gjorts och tydliggöra vilken funktion värdena har i arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 15 april 2021.

Redovisning Pdf, 457.8 kB.

Missiv Pdf, 246.6 kB.

Sammanställda synpunkter Pdf, 2.7 MB.

Publicerad: 2020-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion