Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att göra en utredning av de ekologiska orsakerna till de störningar som skett i ekosystemen i Hanöbuktsområdet.

Myndigheten ska efter samråd med berörda myndigheter, institut och organisationer analysera vilka möjliga orsaker som kan ligga bakom de miljöproblem som redovisas i skrivelse från länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne: Underrättelse angående allvarliga problem i Hanöbuktens ekosystem.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten redogjorde genom delrapporteringen i juni för de åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med problemen i Hanöbukten. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet den 28 juni 2013. Läs rapporten här Pdf, 616.6 kB..

I oktober 2013 lämnade HaV ifrån sig slutrapporten för regeringsuppdraget. Myndigheten redovisade en analys av läget tillsammans med en plan för hur man avser att arbeta vidare med frågan inom relevanta åtgärdsprogram. Läs slutrapporten här Pdf, 5.3 MB..

HaV:s presentation vid presskonferensen i samband med slutrapporteringen på Miljödepartementet 2013-10-29. Pdf, 552.3 kB.

Inom ramen för utredningen genomfördes undersökningar av växt- och djurplankton i Hanöbukten under juni-november 2013. Rapporten finner du här. Pdf, 1.6 MB.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion