Marin pedagogik (2018)

I regleringsbrevet för 2018 fick HaV i uppdrag att bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik.

I uppdraget ingick att samla berörda aktörer, särskilt från lokal nivå, och myndigheter för att identifiera behov av insatser samt ta fram efterfrågat kunskapsmaterial.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringskansliet i september 2018.

Publicerad: 2018-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion