Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Hitta på sidan

Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och förhindra olagligt fiske.

Samtidigt ska den samlade administrativa bördan för företagen inte ökas.

Redovisning

Uppdraget samordnades av HaV och redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 29 oktober 2020.

Publicerad: 2020-02-05
Uppdaterad: 2020-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion