Uppdrag att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020 - 2021 (2022)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att redovisa en uppföljning av indikatorerna för den maritima strategin för perioden 2020–2021.

Syfte

Arbetet ska utgå från Havs- och vattenmyndighetens rapport Redovisning av uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (I2020/02221) och de indikatorer som redovisas i rapporten.

Vid genomförande av uppdraget ska Havs- och vattenmyndigheten samarbeta med Statistiska centralbyrån, Transportstyrelsen, Boverket och andra berörda myndigheter.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 17 februari 2023 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). En sammanfattning på engelska av uppföljningen ska bifogas redovisningen.

Publicerad: 2022-11-28
Uppdaterad: 2023-07-14
Sidansvarig: Webbredaktion