Analys av bevarandevärden i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

Slutrapport

Analys av bevarandevärden i Kattegatt. Omslag.

Läs slutrapporten
Publicerad:
31 oktober 2016

I de fall vi bedömer att så är fallet ska vi även värdera om bevarandevärdena är sådana att områden är lämpliga att rapportera som marina skyddade områden, så kallade Marine Protected Areas eller MPA, till Ospar eller Helcom.

Vi ska även redovisa ett förslag på process för fortsatt arbete med bevarandeåtgärder i relevanta områden, som även ska innehålla en bedömning av ekonomiska konsekvenser.

När vi genomför uppdraget ska vi ta hänsyn till den pågående processen mellan Sverige och Danmark, om skydd av torsken i Kattegatt.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 31 oktober 2016.

Publicerad: 2016-01-12
Uppdaterad: 2016-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion