Redovisning och analys av avancerad rening av läkemedel i avloppsvatten (2015)

Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att redovisa och analysera användningen av de resurser som tidigare har använts för olika projekt.

Om möjligt skulle redovisningen även innehålla information om de toxikologiska och ekotoxikologiska risker som kan finnas.


Rapporten utgör vår redovisning till regeringen.

Missiv till regeringen. Pdf, 220.9 kB.

Publicerad: 2015-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion