Redovisning av regeringsuppdrag om avancerad rening av läkemedel

Havs- och vattenmyndigheten fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag att redovisa och analysera användningen av de resurser som tidigare har använts för olika projekt.

Om möjligt skulle redovisningen även innehålla information om de toxikologiska och ekotoxikologiska risker som kan finnas.

Publicerad: 2015-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion