Uppdrag att inrätta ett övervakningsprogram för bifångst av tumlare (2022)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att inrätta ett övervakningsprogram för bifångst av tumlare.

Havs- och vattenmyndigheten ska utforma och inrätta ett övervakningsprogram för övervakning av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av marina däggdjur (tumlare) i Egentliga Östersjön och i Bälthavsområdet.

Programmet ska bygga på de slutsatser som redovisades i anledning av regeringsuppdraget om att analysera hur åtgärder mot bifångster av tumlare kan förbättras (N2021/00169).

HaV ska vid utformningen av övervakningsprogrammet beakta

  • den datainsamling som redan sker med stöd av EU:s datainsamlingsförordning, och så långt det är möjligt samordna övervakningsprogrammet med denna,
  • arbetet med uppdraget att genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg enligt myndighetens regleringsbrev för 2021 så att system och rutiner för upphandling av utrustning, hantering av filmer, behandling av personuppgifter, med mera, kan samordnas så långt som det är möjligt,
  • samt gällande dataskyddsreglering.

Tillämpningen av det kompletterande övervakningsprogrammet ska påbörjas under andra halvåret 2022.

Delrapport

Delrapporten beskriver utformningen av övervakningsprogrammet, såsom valda övervakningsmetoder och vilka områden och typer av fisken som omfattas.

I redovisningen ingår en kostnadsanalys för övervakningen, samt en redogörelse för hur samordningen sker med det arbete som redan utförs inom ramen för datainsamlingsförordningen.

Slutrapport

Slutredovisningen beskriver hur övervakningsprogrammet har fungerat dittills, eventuella svårigheter med att samordna övervakningen med den övervakning som utförs inom ramen för datainsamlingsförordningen, samt redovisa eventuella metoder som används för att främja frivillig användning av kameror.

Publicerad: 2022-05-27
Uppdaterad: 2023-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion