Samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES) (2019)

Myndigheten ska samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES).

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att i samarbete med relevanta myndigheter samordna Sveriges experter i alla olika expertgrupper som bidrar till uppdateringen av Helcoms aktionsplan för Östersjön BSAP (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission) och Ospars miljöstrategi för Nordostatlanten.

I uppdraget ingår att samordna myndigheternas expertdeltagande när det gäller de övergripande delarna rörande strategiernas struktur och metodik samt övergripande analyser.

Berörda myndigheter är i första hand Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SMHI, Kemikalieinspektionen och Totalförsvarets forskningsinstitut men även andra myndigheter och universitet kan komma ifråga.

Redovisning

Årsredovisningen för 2021.

Publicerad: 2019-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion