Fiskefria områden

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.

Uppdrag enligt regleringsbrev till Fiskeriverket 2005.

Fiskeriverket ska i samråd Naturvårdsverket och länsstyrelserna föreslå ytterligare tre områden med permanent fiskeförbud. Områdena skall inrättas till 2010 och effekterna skall utvärderas till 2015. I uppdraget ligger även att utvärdera de mer långtgående biologiska effekterna, bedöma fiskets påverkan och uppskatta de ekonomiska konsekvenserna.

Uppdraget utförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som driver forskningsprojekt kring flera fiskefria områden.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas i slutet av 2016.

Ansvarig enhet

Fiskeregleringsenheten

Publicerad: 2015-05-12
Uppdaterad: 2016-11-24
Sidansvarig: Webbredaktion