Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket bedöma effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket 2009.

Effekterna på kapacitetsreduktion, lönsamhet, småskaligt kustnära fiske och olika regioners utveckling ska särskilt analyseras. Det innebär att analysen även ska inkludera effekterna på det pelagiska fiske som inte ingår i systemet med överlåtbara fiskerättigheter.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Landsbygdsdepartementet den 31 oktober 2014.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2015-02-09
Sidansvarig: Webbredaktion