Övervakning och uppföljning

Genom att beskriva miljötillståndet samt göra uppföljningar på utförda åtgärder kan vi få en bättre överblick hur långt vi kommit i miljömålsarbetet.