Miljömålsuppföljning

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är de tre miljömål där vi ansvarar för uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete.

Miljömålsturné

 • 2019-10-29
  I maj i år var HaV:s miljömålsturné på sitt sjunde länsbesök. Denna gång var det länsstyrelsen i Gävleborg som vi bjudit in oss till.
 • 2019-02-05
  I början av september var det återigen dags för ett besök på HaV:s miljömålsturné. Den här gången var det länsstyrelsen i Norrbotten som var värd för besöket.
 • 2018-08-20
  Den 23 maj åkte vi till Länsstyrelsen i Kalmar. De berättade om hur de arbetar med miljömålen och hur åtgärdsarbetet i länet ser ut. För att få en bättre uppfattning av åtgärderna åkte vi under eftermiddagen till Öland där vi bland annat tittade på en bevattningsdamm.
 • 2018-08-20
  Diskussioner om säl och skarv och fältbesök till restaureringsprojekt längs Lyckebyån fyllde dagen när HaV:s miljömålsansvariga besökte länsstyrelsen i Blekinge.
 • 2017-12-04
  Det senaste stoppet på HaV:s miljömålsturné var hos länsstyrelsen i Västerbotten. De berättade för oss om miljömålsarbetet i länet och om åtgärder som utförts. När vi tog oss ut på fältet besökte vi bland annat en restaurering av flottleder i Lögdeälven som HaV delfinansierat.
 • 2017-09-29
  HaV:s miljömålsansvariga har besökt länsstyrelsen i Skåne och diskuterat Sveriges miljömål. De pratade bland annat om hur miljömålsarbetet ska integreras i länsstyrelsens miljöledningssystem och besökte även Tullstorpsån för att se på åtgärder som genomförts där.
 • 2017-08-31
  I slutet av augusti 2017 besökte Emmelie Johansson, Maria Samuelsson och Therése Elfström länsstyrelsen på Gotland och diskuterade aktuella frågor inom miljömålsarbetet och gjorde studiebesök för att titta på olika åtgärder.