Miljömålsuppföljning

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är de tre miljömål där vi ansvarar för uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete.

Miljömålsturné

 • 2019-10-29

  I maj i år var HaV:s miljömålsturné på sitt sjunde länsbesök. Denna gång var det länsstyrelsen i Gävleborg som vi bjudit in oss till.

 • 2019-02-05

  I början av september var det återigen dags för ett besök på HaV:s miljömålsturné. Den här gången var det länsstyrelsen i Norrbotten som var värd f...

 • 2018-08-20

  Den 23 maj åkte vi till Länsstyrelsen i Kalmar. De berättade om hur de arbetar med miljömålen och hur åtgärdsarbetet i länet ser ut. För att få en ...

 • 2018-08-20

  Diskussioner om säl och skarv och fältbesök till restaureringsprojekt längs Lyckebyån fyllde dagen när HaV:s miljömålsansvariga besökte länsstyrels...

 • 2017-12-04

  Det senaste stoppet på HaV:s miljömålsturné var hos länsstyrelsen i Västerbotten. De berättade för oss om miljömålsarbetet i länet och om åtgärder ...

 • 2017-09-29

  HaV:s miljömålsansvariga har besökt länsstyrelsen i Skåne och diskuterat Sveriges miljömål. De pratade bland annat om hur miljömålsarbetet ska inte...

 • 2017-08-31

  I slutet av augusti 2017 besökte Emmelie Johansson, Maria Samuelsson och Therése Elfström länsstyrelsen på Gotland och diskuterade aktuella frågor ...