Kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering (2022)

I kunskapssammanställningen ska vindkraftens teknikutveckling beaktas och även olika typer av vindkraftsanläggningar, inklusive anläggningar med fasta eller flytande fundament samt de möjligheter som naturbaserade lösningar kan bidra med.

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten och Statens energimyndighet i uppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för framtida samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård i områden med vindkraftsetablering.

Uppdraget omfattar särskilt utformning av vindkraftparker, anpassning av fiskerinäring samt åtgärder som minimerar skador på eller främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Havs- och vattenmyndigheten och Statens energimyndighet ska senast
den 28 februari 2023 lämna en gemensam skriftlig slutredovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartement). Redovisningen av
arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Publicerad: 2022-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion