Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)

Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag att att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategin till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem.

I detta uppdrag har HaV följt upp Sveriges maritima strategi och byggt vidare på det uppföljningssystem och de indikatorer som tagits fram för årlig och fördjupad uppföljning, inom ramen för tidigare regeringsuppdrag. Uppföljningen genomfördes i samarbete med ett stort antal nationella myndigheter och redovisades den 31 augusti 2020.

Publicerad: 2019-09-20
Uppdaterad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion