Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas.

Arbetet ska fokusera på områden som idag är helt eller delvis skyddade. Förslagen ska vara remitterade till berörda aktörer.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) i början av oktober 2018.

Redovisning om skyddade områden inom Helcom och Ospar. Pdf, 1.3 MB.

Komplettering av regeringsuppdrag

För att regeringen ska kunna ta ställning till förslagen har Havs- och vattenmyndigheten ombetts ta fram ytterligare underlag om respektive område, samt att dessa ska vara väl avstämda med berörda myndigheter, länsstyrelser och kommuner och vid behov angränsande kommuner. Underlagen ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2019.

Underlagen redovisades den 19 december 2019.

Redovisning

Redovisning av tilläggsbeställning till regeringsuppdrag om nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas Pdf, 1.8 MB.

Publicerad: 2018-01-09
Uppdaterad: 2020-01-08
Sidansvarig: Webbredaktion