Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014 - 2020 (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska slutredovisa genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT).

Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Redovisning

Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 10 mars 2021.

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion