Prognoser (2020)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den:

  • 10 februari
  • 4 maj
  • 27 juli
  • 23 oktober
Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion