Ålförvaltning (2015)

Bör ålförvaltningsplanen revideras?

Havs- och vattenmyndigheten ska mot bakgrund av Europeiska kommissionens utvärdering av den nationella ålförvaltningsplanen analysera behovet av och vid behov föreslå revidering av ålförvaltningsplanen mot bakgrund av målen i EU:s förordning (EG) nr 1100/2007 och den vetenskapliga rådgivningen. Konsekvenserna av eventuella förslag till revidering ska redovisas.

Redovisning

Uppdraget rapporterades till regeringen (Näringsdepartementet)  den 1 december 2015.

Publicerad: 2015-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion