Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram underlag för nationella prioriteringar för arbetet inom Helcom och Ospar. Underlaget ska beakta kraven på regionalt samarbete i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Underlaget ska även bidra till regionalt genomförande av Agenda 2030 och därmed utgöra en del av Sveriges uppföljning efter FN:s havskonferens. Underlaget ska där relevant tas fram i samarbete med berörda myndigheter.

Redovisning

Uppdraget skulle ursprungligen redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2018. Efter överenskommelse med Regeringskansliet senarelades redovisningen till 21 maj 2018.

Avrapportering

Uppdrag att redovisa underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar. Pdf, 744.7 kB.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2018-01-09
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion