Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 mars 2019.

Medelsanvändning miljöövervakning 2018 Pdf, 1.1 MB.

Publicerad: 2018-01-09
Uppdaterad: 2019-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion